เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก PSI PR9

Passbook Printer PSi รุ่น PR9 ระบบ DOT MATRIX 24 Pinสามารถพิมพ์เอกสารได้ทั้งในรูปแบบของ Passbook,กระดาษธรรมดา และกระดาษแบบ Multi Part Formและยังสามารถพิมพ์งานต่างๆได้ อาทิ ตั๋วโดยสาร, สมุดทะเบียนต่างๆ, เอกสารจำพวกพาสปอร์ต ซองจดหมายความเร็วในการพิมพ์สูงสุดที่ 400 CPS ตัวอักษรไทยคมชัด สวยงาม พิมพ์รหัสภาษาไทยได้ทั้งรหัส เกษตร และ สมอ.

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร