NEW PRODUCT 2023

OUR PRODUCT 

เครื่องพิมพ์บัตร
Plastic Card Printer

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์บัตร Evolis จากประเทศฝรั่งเศสรายเดียวในประเทศไทย

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง ยี่ห้อ Dataproducts

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Olivetti, Citic และ PSI

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องตรวจและนับธนบัตรต่างๆ

CUSTOMMER SERVICE

บริการหลังการขาย การรับประกันรวมอะไหล่ รวมถึงซ่อม บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ตามระยะเวลาสัญญา ด้วยอะไหล่แท้ ราคายุติธรรม

สัญญาบริการ (MA)

บริการหลังการขาย การรับประกันรวมอะไหล่ รวมถึงซ่อม บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ตามระยะเวลาสัญญา ด้วยอะไหล่แท้ ราคายุติธรรม

วิดีโอดูแลรักษาความสะอาดเครื่อง

การดูแลขั้นพื้นฐานที่สามารถทำได้ไม่ยาก โดยมีวิดีโอแสดงวิธีทุกขั้นตอน เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ และให้เครื่องพิมพ์อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

OUR CUSTOMMERS

OUR CUSTOMMERS