เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก OLIVETTI PR2PLUS

Passbook Printer Olivetti รุ่น PR2PLUS สามารถใช้งานเกี่ยวกับ Passbook, Slip, Sticker เช็คธนาคาร, แบบฟอร์ม, ฉลากยา ความเร็วในการพิมพ์ 560 CPS ตัวอักษรไทยสวยงาม คมชัดควบคุมคุณภาพการผลิตโดยวิศวกรชาวอิตาลี!

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร