เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก OLIVETTI MB2

Update book Printer Olivetti รุ่น MB2 สแกนภาพ สี และ ขาวดำได้ หน้า/หลัง ขนาดสูงสุด A4 อ่านและเขียนแถบแม่เหล็กได้ สามารถอ่าน Barcode และ อ่านอักษรบนเช็ค MICR หรือลายเซ็นต์บนเช็ค

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร