เครื่องพิมพ์บัตร

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis Primacy Lamination

อุปกรณ์เสริมตัวใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์บัตร “Evolis” รุ่น “Primacy” ทุกรุ่นได้ คืออุปกรณ์ที่ช่วยเคลือบบัตรของคุณให้มีความทนทานด้วยการเคลือบด้วยฟิล์มแบบธรรมดา และ ภาพสามมิติ (Hologram) สามารถเคลือบบัตรเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวหรือทั้งสองด้านก็ได้ ทำให้บัตรที่ถูกเคลือบมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ทั้งนี้ราคาเครื่อง “Lamination” ยังถูกกว่าเครื่องพิมพ์บัตรขนาดใหญ่ๆ (เมื่อซื้อพร้อมเครื่อง Evolis Primacy) และวัสดุที่ใช้ในการเคลือบยังมีราคาที่ย่อมเยาอีกด้วย

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร