เครื่องพิมพ์บัตร

เครื่องพิมพ์บัตร Evolis Avansia

เครื่องพิมพ์บัตรแบบ Retransfer มีความละเอียดในการพิมพ์ 600 dpi พิมพ์ 2 หน้าได้อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันบัตรโค้งงอ

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร