เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง Dot Matrix Printer

DP-9000EN Dot Matrix Printer

เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม DP-9000EN แบบแคร่ยาวกึ่ง Heavy-Duty 24 เข็มพิมพ์ การพิมพ์แบบแนวราบ ลดปัญหากระดาษติด ม้วนพันกัน ความหนากระดาษ 1+8 สำเนา หน่วยความจำ 132KB ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 864 ตัวอักษรต่อวินาที อายุหัวพิมพ์ยาวนาน 500 ล้านตัวอักษร และตลับริบบอนพิมพ์ได้ถึง 20 ล้านตัวอักษร  สามารถปรับได้ 7 Mode และจำลอง Driver เครื่องพิมพ์ได้หลายรุ่น การทำงานทนทานต่อการใช้งานแบบต่อเนื่อง รองรับรูปแบบงานพิมพ์ เช่น เช็ค, ใบเสร็จ, บาร์โค้ด และอื่น ๆ 

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร