เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง Dot Matrix Printer

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix รุ่น DP9524PRO

เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง Dataproducts รุ่น DP9524Pro ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 720 ตัวอักษร/วินาที หัวเข็มเล็กขนาด Ø 0.20 มม.

Download Catalogue