เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง Dot Matrix Printer

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix DP9524PRO

เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็มแบบความเร็วสูง DP9524 PRO Dot Matrix Printer 24 เข็มพิมพ์  แคร่ยาวกึ่ง Heavy-Duty การพิมพ์เป็นแบบแนวราบ ลดปัญหากระดาษติด กระดาษม้วนพันกัน สามารถใส่กระดาษได้ 10 ทิศทาง ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 960 ตัวอักษร/วินาที หัวเข็มเล็กขนาด Ø 0.25 มม.ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร