เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง Dot Matrix Printer

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix รุ่น DP9324PRO

เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง Dataproducts รุ่น DP9324Pro ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 720 ตัวอักษร/วินาที หัวเข็มเล็กขนาด Ø 0.20 มม.

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร