เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก CITIC PB2a

Passbook Printer “CITIC” รุ่น PB2a สามารถใช้งานเกี่ยวกับ Passbook, Slip, Sticker เช็คธนาคาร, แบบฟอร์ม, ฉลากยา ราคาย่อมเยา คุณภาพดี สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝากธนาคาร สหกรณ์ Slip ต่างๆ Sticker เช็คธนาคาร ใบรับประกัน ฉลากยา ฯลฯ แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร