เครื่องนับธนบัตร Financial Equipment

เครื่องตรวจนับ-แยก ธนบัตรแบบ 2 ชั้น EB รุ่น BS-2100

เครื่องตรวจนับธนบัตรรุ่นใหม่ แบบ 2 ชั้นยี่ห้อ EB รุ่น BS-2100 สามารถเลือกสกุลเงินได้มากถึง 9 สกุลเงิน อาทิเช่น THB, USD, EUR, CNY, JPY, KRW, RUB, TWD, HKD

Download Catalogue

More Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องพิมพ์บัตร Edikio Flex

Edikio Flex
Single-sided, edge-to-edge
printing in color and
monochrome

Dataproducts

กระดานจอภาพอัจฉริยะ

เครื่องตรวจและนับธนบัตร

ตู้ฆ่าเชื้อโรคบนเอกสารและธนบัตร ขนาด 60 ลิตร