เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้ 

   Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านบน

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้ 

   Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านบนหัวข้อ Basic Cleaning card

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้

แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้ 

   Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านบนหัวข้อ Basic Cleaning card

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้ 

   Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านบนหัวข้อ Basic Cleaning card

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้ 

   Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านบนหัวข้อ Basic Cleaning card

Warranty

 • Print head
  • Warranty condition to respect
   • Cleaning cycles* respected
   • No impact on ceramic
   • Stt card returned with correct Pkn
   • Printing angle not modified
   • Remember to print the Stt card before the print head replacement

    *The maximum number of inserted card between 2 cleaning cycles is

   • 1200 on Zenius / Primacy

 

 

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้ 

   Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านบนหัวข้อ Basic Cleaning card

Warranty

 • Print head
  • Warranty condition to respect
   • Cleaning cycles* respected
   • No impact on ceramic
   • Stt card returned with correct Pkn
   • Printing angle not modified
   • Remember to print the Stt card before the print head replacement

    *The maximum number of inserted card between 2 cleaning cycles is
   • 1200 on Zenius / Primacy

 

เมื่อตัวเครื่องมีอาการที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
แล้วมีไฟสถานะขึ้นโชว์ที่ Cleaning แสดงว่าจะต้องทำการ Cleaning โดยใช้ 

   Cleaning Card

สามารถรับชมวิดีโอสาธิตการทำความสะอาดที่อยู่บริเวณด้านบน หัวข้อ Basic Cleaning card