ชื่อ   : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทคซัพพลาย จำกัด (พีทีเอส.)
ที่อยู่   :
 
573/28-29 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1), ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310, ประเทศไทย
โทรศัพท์   : (662)559-2944-5, ,559-0513-4,935-6461-3 (อัตโนมัติ 8 สาย)
แฟกซ์   : (662)559-0893,(662)559-0892
ก่อตั้งเมื่อ   : กุมภาพันธ์ 2534
ทุนจดทะเบียน   : 10,000,000 บาท
อีเมล   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์   : www.pts.co.th
 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ   : • ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ประเภทความเร็วสูง และ
Heavy-Duty ทั้งประเภท Serial Printer และ Line Printer

• ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของเครื่องพิมพ์บัตรยี่ห้อ "Evolis"
และผ้าหมึกพิมพ์

• ทำสัญญาการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ประจำปี และซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ชนิด Dot
Matrix Serial Printer เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกทุกยี่ห้อ และเครื่องพิมพ์ประเภท
Line Printer ทุกยี่ห้อ

• 
ตัวแทนจำหน่ายบัตรพลาสติกขาวเปล่า 0.30,0.50,0.76 มม, บัตรพิมพ์สำเร็จรูป
และบัตรขาวพร้อมแถบแม่เหล็ก, สมาร์ทการ์ด, บัตร contactless, บัตร Mifare,
กรอบใส่บัตร, สายคล้องบัตร, เรซิ่นพร้อมโลโก้, หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรทุก
ยี่ห้อ

• 
ผู้จำหน่ายริบบอนด์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix และ Line Printer และ
Foil สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกทุกยี่ห้อ

• ผู้จำหน่ายเครื่องนับเงินพร้อมตรวจเช็คธนบัตรปลอมทุกสกุลเงิน

• 
ผู้จำน่ายเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝากยี่ห้อ "Olivetti" และผ้าหมึกพิมพ์จากประเทศอิตาลี

• ผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกประเภท Re-Transfer ยี่ห้อ "EDI-Secure"
พร้อมผ้าหมึกพิมพ์และอะไหล่

• 
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงยี่ห้อ
"Dataproducts" พร้อมผ้าหมึกพิมพ์