ชื่อ   :   บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทคซัพพลาย จำกัด (พีทีเอส.)
ที่อยู่   :
 
  573/28-29 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1), ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310, ประเทศไทย
โทรศัพท์   :   (662)559-2944-5, ,559-0513-4,935-6461-3 (อัตโนมัติ 8 สาย)
แฟกซ์   :   (662)559-0893,(662)559-0892
ก่อตั้งเมื่อ   :   กุมภาพันธ์ 2534
ทุนจดทะเบียน   :   10,000,000 บาท
อีเมล   :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
เว็บไซต์   :   www.pts.co.th
ลักษณะการประกอบธุรกิจ   :   • ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ประเภทความเร็วสูง และ
  Heavy-Duty ทั้งประเภท Serial Printer และ Line Printer

  • ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของเครื่องพิมพ์บัตรยี่ห้อ              "Evolis"
  และผ้าหมึกพิมพ์

  • ทำสัญญาการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ประจำปี และซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ชนิด      Dot Matrix Serial Printer เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกทุกยี่ห้อ และเครื่องพิมพ์          ประเภท Line Printer ทุกยี่ห้อ

  • 
ตัวแทนจำหน่ายบัตรพลาสติกขาวเปล่า 0.30,0.50,0.76 มม, บัตรพิมพ์สำเร็จรูป

  และบัตรขาวพร้อมแถบแม่เหล็ก, สมาร์ทการ์ด, บัตร contactless, บัตร Mifare,
  กรอบใส่บัตร, สายคล้องบัตร, เรซิ่นพร้อมโลโก้, หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร    ทุกยี่ห้อ

  • 
ผู้จำหน่ายริบบอนด์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix และ Line Printer และ

  Foil สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกทุกยี่ห้อ

  • ผู้จำหน่ายเครื่องนับเงินพร้อมตรวจเช็คธนบัตรปลอมทุกสกุลเงิน

  • 
ผู้จำน่ายเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝากยี่ห้อ "Olivetti" และผ้าหมึกพิมพ์จากประเทศ      อิตาลี


  • ผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกประเภท Re-Transfer ยี่ห้อ "EDI-Secure"
  พร้อมผ้าหมึกพิมพ์และอะไหล่

  • 
ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงยี่ห้อ

  "Dataproducts" พร้อมผ้าหมึกพิมพ์