EvolisPrimacyLamination 

เพิ่มความทนทานให้กับบัตรของคุณด้วย

"Evolis Primacy Lamination"

 

" Lamination " อุปกรณ์เสริมตัวใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์บัตร "Evolis" รุ่น "Primacy" ทุกรุ่นได้

คืออุปกรณ์ที่ช่วยเคลือบบัตรของคุณให้มีความทนทานด้วยการเคลือบด้วยฟิล์มแบบธรรมดา และ ภาพสามมิติ (Hologram)

สามารถเคลือบบัตรเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวหรือทั้งสองด้านก็ได้ ทำให้บัตรที่ถูกเคลือบมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ทั้งนี้ราคาเครื่อง "Lamination" ยังถูกกว่าเครื่องพิมพ์บัตรขนาดใหญ่ๆ (เมื่อซื้อพร้อมเครื่อง Evolis Primacy)

และวัสดุที่ใช้ในการเคลือบยังมีราคาที่ย่อมเยาอีกด้วย

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

Evolis Primacy Lamination
(เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Primacy Lamination)
         
ระบบที่เยี่ยมยอดเพื่อลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวในการเคลือบบัตรของคุณ
          Primacy Lamination มีทุกอย่างครบถ้วนในการเข้ารหัสการพิมพ์แบบต่าง ๆ และการเคลือบบัตรซึ่งเคลือบได้ทั้งแบบไม่มี Hologram หรือแบบมี Hologram ทำให้บัตรมีความหยืดหยุ่นสูงสุดและเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นจึงลดจำนวนการถูกฉ้อโกงได้อย่างมาก
          Primacy Lamination มีความเร็วในการพิมพ์และการเคลือบบัตรได้สูงสุดถึง 215 ใบต่อชั่วโมง

ความหยืดหยุ่น
          หลังจากบัตรถูกพิมพ์และเข้ารหัสแล้ว การเคลือบจะเริ่มขึ้นโดยการใช้ความร้อนทำให้ฟิล์มเคลือบติดบนผิวของบัตร สำหรับฟิล์มเคลือบมี 2 แบบ คือแบบ Varnish เป็นฟิล์มเคลือบที่มีความหนา 0.5 mm. และแบบ Patch เป็นฟิล์มเคลือบที่มีความหนามากกว่า 0.5 mm. ถึง 1 mm.
          การเคลือบจะทำให้ยืดอายุบัตร ทำให้บัตรอยู่ได้นานถึง 10 ปี

เพิ่มความปลอดภัย
          Evolis มีการเคลือบที่หลากหลาย มีทั้งแบบมี Hologram และแบบที่ไม่มี Hologram นอกจากนี้ทีมงานพัฒนาของ Evolis สามารถพัฒนาให้การเคลือบเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น และมีลักษณะเฉพาะตัวได้ด้วย

ง่ายต่อการใช้งาน
          การเชื่อมต่อชุดเคลือบบัตรเข้ากับเครื่องพิมพ์บัตร Evolis Primacy นั้นทำได้ในขั้นตอนเดียว โดยการเชื่อมต่อแบบอินฟาเรด ระบบการทำงานก็พร้อมใช้งานภายในนาทีเดียว นอกจากนี้ทั้ง Ribbon และฟิล์มเคลือบก็ติดตั้งง่ายด้วย

คุณสมบัติทั่วไป
   ·        เป็นการพิมพ์แบบหัวพิมพ์สัมผัสกับบัตรโดยตรง
   ·        พิมพ์ได้ทั้งด้านเดียว และสองด้าน สามารถพิมพ์ได้เต็มพื้นที่บัตร จากขอบบัตรด้านหนึ่งไปถึงขอบบัตรอีกด้านหนึ่ง
   ·        มีความละเอียดในการพิมพ์ที่ 300 dpi
   ·        สามารถปรับเพิ่มความละเอียดเป็น 600 dpi ในการพิมพ์สี และ 1200 dpi ในการพิมพ์สีดำ
   ·        หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์บัตรมีมากถึง 32 MB และสามารถเพิ่มเป็น 64 MB ได้
   ·        เคลือบได้ทั้งแบบเคลือบด้านเดียว และเคลือบแบบสองด้าน
   ·        มีชุดรีดให้บัตรเรียบ

สมรรถนะในการพิมพ์และการเคลือบ
   ·        ความเร็วในการพิมพ์และเคลือบบัตรด้านเดียว 215 ใบต่อชั่วโมง
   ·        ความเร็วในการพิมพ์และการเคลือบบัตรสองด้าน 110 ใบต่อชั่วโมง

ความสามารถในการจัดการบัตร
   ·        ความหนาของบัตรที่ใช้ในการพิมพ์มีขนาดตั้งแต่ 0.25 mm. ถึง 1.25 mm.
   ·        กล่องใส่บัตร กล่องรับบัตร และกล่องรับบัตรเสีย สามารถรับบัตรที่มีความหนา 0.76 mm. ได้ถึง 100 ใบ
   ·        ชนิดของบัตรที่ใช้พิมพ์มีทั้ง PVC, PVC ผสม (Composite PVC), PET, Polycarbonate และบัตรเคลือบสารพิเศษ
   ·        มาตรฐานของบัตรที่ใช้พิมพ์คือ ISO, CR80, ISO 7810 มีความกว้าง 53.98 mm. และยาว 85.60 mm.

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
   ·        เชื่อมต่อแบบ USB ตั้งแต่ 1.0, 1.1, 2.0 และ 3.0
   ·        เชื่อมต่อแบบ Ethernet TCP/IP 10 BaseT และ 100 BaseT

จอแสดงผล
   ·        จอแสดงผลแบบ LED
   ·        จอแสดงผลแบบ LCD Touch Screen พร้อมการแจ้งเตือนบนหน้าจอ เช่น การทำความสะอาด, Ribbon เหลือน้อย หรือ ใกล้หมด, บัตรต่ำกว่าเซ็นเซอร์ หรือบัตรหมด เป็นต้น

ความปลอดภัย
   ·        มีระบบความปลอดภัย Kensington Security Lock
   ·        การเข้ารหัสข้อมูลสำหรับการเข้ารหัสแถบแม่เหล็ก

โปรแกรมการใช้งาน
   ·        ตัวเครื่องพิมพ์มาพร้อมกับโปรแกรม Evolis Premium Suite สำหรับการใช้งานบน Windows ซึ่งประกอบไปด้วย
   ØPrinter Driver
  ØEvolis Print Center เพื่อใช้บริหารจัดการ และกำหนดค่าการพิมพ์
  Øใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,Windows 10, Mac OS และ Linux
  Øมีโปรแกรม cardPresso รุ่น XXS สำหรับวางแบบบัตร และพิมพ์บัตร

Ribbon และ ฟิล์มเคลือบสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์
   ·        Ribbon ของ Evolis เป็น Ribbon แบบ HIGH TRUST เพื่อให้ได้การพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ยืดอายุหัวพิมพ์และอายุของชุดเคลือบชุดเคลือบบัตร ควรใช้ Ribbon และฟิล์มเคลือบของ Evolis HIGH TRUST ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
  Øตรวจสอบอัตโนมัติโดยเครื่องพิมพ์
  Øใช้งานสะดวกสบาย
  Øพิมพ์ได้อย่างประหยัดในการพิมพ์สีดำ
  Øฟิล์มที่ใช้เคลือบเป็นแบบใสชนิด Patch ทั้งแบบมี Hologram และแบบไม่มี Hologram ที่มีความหนา 0.5 mm., 0.6 mm. หรือ 1.0 mm. สามารถเคลือบบัตรได้ 600 ด้านต่อม้วน
  Øฟิล์มที่ใช้เคลือบเป็นแบบใสชนิด Varnish ทั้งแบบมี Hologram และแบบไม่มี Hologram ที่มีความหนา 0.5 mm. สามารถเคลือบบัตรได้ 1,200 ด้านต่อม้วน
  Øสามารถระบุฟิล์มเคลือบได้ตามต้องการ เช่น เคลือบบัตรที่มีแถบแม่เหล็ก หรือเคลือบบัตรสมาร์ทการ์ด

ทางเลือกในการใช้งาน
   ·        ชุดเคลือบบัตร (Card Lamination Module) สามารถสั่งซื้อแยกกับตัวเครื่องพิมพ์ Primacy ได้
   ·        การติดตั้งชุดเคลือบบัตรชุดที่สองเพิ่มเข้ามาเพื่อเคลือบบัตรอีกด้านสำหรับบัตรที่ต้องการเคลือบฟิล์มชนิดที่ต่างกันของบัตรแต่ละด้าน

ชุดเข้ารหัสเพิ่มเติม
   ·        ชุดเข้ารหัสแถบแม่เหล็กที่ใช้มาตรฐาน ISO 7810 HiCo/Loco และ JIS 2
   ·        ชุด Smart Card แบบสัมผัส มาตรฐาน ISO 7816-2
   ·        ชุดเข้ารหัส Smart Card แบบสัมผัส มาตรฐาน PC/SC และ EMV 2000-1
   ·        ชุดเข้ารหัส Smart Card แบบไม่มีสัมผัส มาตรฐาน ISO 14443A และ B, ISO 15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (มาตรฐานที่เทียบเทียมกับ EPC C1 Gen 2, ISO 18000-6C ETSI EN 302 208 หรือ FCC part 15.247)
   ·        ข้อกำหนดการเข้ารหัสแบบอื่น ๆ ที่ระบุมา
   ·        มีช่องเสียบภายในแบบ USB หรือ IP
   ·        ทางเลือกต่าง ๆ สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้
   ·        สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่เลือกไว้มาจากโรงงานเลย หรือมาติดตั้งที่หน้างานก็ได้

มาตรฐานที่ได้รับ
   ·       CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC และ BIS
   ·       RoHS

ขนาดและน้ำหนัก
   ·       กว้าง x ยาว x สูง : 205 x 753 x 269 mm. หรือ  8.07 x 29.64 x 10.59 Inch
   ·       หนัก 10 กิโลกรัม หรือ 22.04 ปอนด์

การรับประกัน
   ·       การรับประกันตัวเครื่องพร้อมอะไหล่ 3 ปี (มีบริการ On-Site Service ปีแรก เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

Products Presentation

123456789101112131415

Demo สาธิตสินค้า

 


 

Download The Brochure

CLICK HERE >>English  >>Thai